منطقه 6 : برگزاری کارگاه آموزشی ایمنی و پیشگیری از حوادث در خانه ، سفر

منطقه ۶،  3971011002

به همت خانه سلامت سرای محله ولیعصر(عج) ، کارگاه آموزشی ایمنی و پیشگیری از حوادث در خانه ، سفر در تاریخ شنبه 24 آذر ماه برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی اداره سلامت منطقه 6 : خانه  سلامت سرای محله ، با توجه به نیاز دانش آموزان  به آموزشهای لازم در خصوص ایمنی و پیشگیری از حادثه بویژه در خانه و یا سفر ، با مشارکت واحد ایمنی و بحران ناحیه یک ،  روزشنبه 24 آذرماه اقدام به آموزش نکات ایمنی به دانش آموزان دبستان میرزا کوچک خان نمود . شایان ذکر است در این کارگاه آموزشی نکاتی در خصوص ایمنی و مدیریت بحران در شرایط اضطراری به دانش آموزان آموزش داده شد.