منطقه 16- کارگاه آموزشی ایمنی در زندگی

منطقه ۱۶،  3970911005
منطقه 16- کارگاه آموزشی ایمنی در زندگی

کارگاه آموزشی سبک زندگی سالم با موضوع ایمنی در زندگی در سرای محله علی آباد جنوبی برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره سلامت معاونت امور اجتماعی و فرهنگی منطقه 16؛ کارگاه آموزشی سبک زندگی سالم با موضوع ایمنی در زندگی با حضور 10 نفر از اعضای کانون مادر و کودک در تاریخ 97/8/7 در سرای محله علی آباد جنوبی برگزار گردید.در این جلسه که با مشارکت خانه دوام و ایمنی برگزار گردید در خصوص توصیه های ایمنی برای جلوگیری از آتش سوزی در منزل صحبت شد.