منطقه 16- کارگاه آموزشی فعالیت جسمانی

منطقه ۱۶،  3970911001
منطقه 16- کارگاه آموزشی فعالیت جسمانی

کارگاه آموزشی سبک زندگی سالم با موضوع فعالیت جسمانی در مدرسه پیک نور برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره سلامت معاونت امور اجتماعی و فرهنگی منطقه 16؛ کارگاه آموزشی سبک زندگی سالم با موضوع فعالیت جسمانی با حضور 32 نفر از دانش آموزان ابتدایی در تاریخ 97/7/24 در مدرسه پیک نور برگزار گردید. در این جلسه سرفصلهای فعالیت جسمانی چیست ، چرا فعالیت جسمانی مهم است ، چرا افراد تمایل به انجام فعالیت جسمانی ندارند ، برای بهبود فعالیت جسمانی چه کاری هایی بابد انجام داد و ......آموزش داده شد.