منطقه 16- کارگاه آموزشی سلامت روان

منطقه ۱۶،  3970910004
منطقه 16- کارگاه آموزشی سلامت روان

کارگاه آموزشی با موضوع سلامت روان در مدرسه هشت شهریور برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره سلامت معاونت امور اجتماعی و فرهنگی منطقه 16؛ کارگاه آموزشی با موضوع سلامت روان با حضور 35 نفر از مادران در تاریخ 97/8/14 در مدرسه هشت شهریور برگزار گردید. در این برنامه کارشناس سلامت در خصوص توجه مادران به سلامت روان خود و تاثیر آن بر جو خانواده و تربیت فرزندان صحبت نمودند.