منطقه9 برگزاری کلاس آموزشی ایمنی در منزل

منطقه ۹،  3970910001
منطقه9 برگزاری کلاس آموزشی ایمنی در منزل

به گزارش روابط عمومی اداره سلامت کلاس آموزشی در مدرسه شریعتی وبا مشارکت کارشناس آتش نشانی وآموزش وپرورش با حضور 25 تن از افراد برگزارگردید.هدف از برگزاری این کلاس اهمیت مباحث مربوط به پیشگیری از حوادث است که افراد با آگاهی بیشتری در مقابل خطرات مصون باشند.کارشناس در این کلاس به این موارد اشاره نمود:همواره از سلامت لوله ها  وبست های موتوخانه،شومینه گازی ، بخاریها  وسایر وسایل گازی مطمئن شوید.مواد پاک کننده ،حشره کشها وسایر مواد مشابه را در بسته بندیهای اصلی نگهداری کنید .برچسب آنها را جدا نکنید ودور از دسترس کودکان قرار دهید.