منطقه 16- برنامه قصه گویی مادربزرگ به مناسبت هفته کودک

منطقه ۱۶،  3970823006
منطقه 16- برنامه قصه گویی مادربزرگ به مناسبت هفته کودک

به مناسبت هفته کودک برنامه قصه گویی برای کودکان در خانه کودک یاخچی آباد برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره سلامت معاونت امور اجتماعی و فرهنگی منطقه 16؛ به مناسبت هفته کودک برنامه قصه گویی برای کودکان در تاریخ 97/7/16 در خانه کودک یاخچی آباد برگزار گردید.در این برنامه که با حضور 25 نفر از کودکان برگزار شد؛یکی از اعضای کانون سالمندان برای کودکان به تعریف قصه های قدیمی و آموزنده پرداختند.