منطقه 16- مشاوره مامایی به مناسبت هفته سلامت بانوان

منطقه ۱۶،  3970823004
منطقه 16- مشاوره مامایی به مناسبت هفته سلامت بانوان

به مناسبت هفته سلامت بانوان برنامه مشاوره مامایی در پردیس جهادی شهید عرب قهی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره سلامت معاونت امور اجتماعی و فرهنگی منطقه 16؛ به مناسبت هفته سلامت بانوان برنامه مشاوره مامایی از تاریخ 24 الی 28 مهرماه در پردیس جهادی شهید عرب قهی برگزار شد. در این برنامه 25 نفر از بانوان از خدمات مشاوره مامایی و آموزش پیشگیری از سرطان سینه بهره مند شدند.