برگزاری کلاس اموزشی با موضوع پیشگیریها از بیماریهای غیر واگیر

منطقه ۹،  3970820001
برگزاری کلاس اموزشی با موضوع  پیشگیریها از بیماریهای غیر واگیر

به گزارش روابط عمومی اداره سلامت : واحد سلامت اداره اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه 9 ناحیه 1به منظور پیشگیری از شپش در مدارس اقدام به معاینه دانش اموزان نمود.به طور کلی در مورد:

در مورد شستن دست و صورت قبل از غذا خوردن و حمام کردن روزانه و همینطور گرفتن ناخنها به صورت مرتب آموزش داده شد. و در آخر موهای دانش اموزان از لحاظ نظافت معاینه شد.