منطقه 11- کلاس آموزش آشنایی با اندام های گیاهی برای دانش آموزان

منطقه ۱۱،  3970815010
منطقه 11- کلاس آموزش آشنایی با اندام های گیاهی برای دانش آموزان

کلاس آموزش آشنایی با اندام های گیاهی برای دانش آموزان در روز شنبه مورخ : 12/08/97، با حضور20نفر از دانش آموزان دبستان سلاله های بهشتی برگزار گردید. این برنامه با هدف آشنایی دانش آموزان از نحوه کاشت و نگهداری گل و گیاهان میباشد. شناخت اندام های مهم یک گیاه، ریشه ها، ساقه ها، برگ ها، گل ها و میوه ها هستند گزیده ای از مطالب مطرح شده در این کلاس به شرح زیر می باشد:

ریشه ها مانند نی هایی هستند که آب و مواد معدنی را از خاک جذب می کنند. ساقه ها گیاه را پشتیبانی میکند. بیشتر غذای گیاهان در برگ هایشان ساخته می شود.میوه پوششی را برای دانه یا تخم فراهم می کند.

.در ادامه کلاس  به مواردی از قبیل عوارض توجه نکردن به گیاهان  اشاره شد:

1.هوای آلوده2.بیماریهای تنفسی3.و...