منطقه 11- کلاس آموزشی پرورش گل و گیاه آپارتمانی

منطقه ۱۱،  3970815008
منطقه 11- کلاس آموزشی پرورش گل و گیاه آپارتمانی

کلاس آموزشی پرورش گل و گیاه آپارتمانی برای دانش آموزان در روز شنبه مورخ : 12/08/97، با حضور35نفر از دانش آموزان مدرسه شهدای هویزه با مشارکت مرکز پرورش گلو گیاه رازی برگزار گردید. این برنامه با هدف آشنایی دانش آموزان از نحوه نگهداری و پرورش گل و گیاه آپارتمانی میباشد. گزیده ای از مطالب مطرح شده در این کلاس به شرح زیر می باشد:

گل بارزترین مظهر زیبایی طبیعت به شمار می رود. از زمان های دور به دلیل عطر و زیبایی خاصی که دارند و تاثیر آن در رفع خستگی و شادی روح و انبساط خاطر، همیشه مورد توجه انسان بوده است. امروزه به دلیل صنعتی شدن جوامع، انسان از نظر عاطفی و روحی نیاز زیادی به گل و زیبایی آن دارد. همین امر موجب شده است که بیشتر از گذشته تمایل به گلکاری، پرورش گل های آپارتمانی و فضای سبز داشته باشد.

در ادامه کلاس  به مواردی از قبیل توجه نکردن به گیاهان  از آنها اشاره شد:

1.هوای آلوده2.بیماریهای تنفسی3.خستگی و انبساط خاطر4.و...