منطقه 11- معاینه پدیکلوزیس(شپش)

منطقه ۱۱،  3970815007
منطقه 11- معاینه پدیکلوزیس(شپش)

معاینه پدیکلوزیس(شپش) با همکاری درمانگاه امام جعفر صادق(ع) در روز چهار شنبه مورخ : 12/08/97، با حضور50نفر از دانش آموزان در پیش دبستانی سرای محله عباسی برگزار گردید. این برنامه با هدف معاینه موهای سر کودکان و افزایش بهداشت و سلامتی در موهای آنها میباشد. گزیده ای از مطالب مطرح شده در این کلاس به شرح زیرمی باشد:

  مهمترین عوامل موثر دربروز و شیوع بیماري، شلوغی و ازدحام، استفاده مشترك از وسایل و پوشاك فردي ، تحرکات جمعیتی، سطح پایین بهداشتی، بی توجهی اولیا بخصوص والدین، فقدان دسترسی به مراقبت هاي بهداشتی ، درمان نامناسب و بدنامی و باورهاي غلط رایج و درمان نامناسب میباشد.

.در ادامه کلاس  به مواردی که در پیشگیری و درمان شپش مؤثر باشد،اشاره شد:

 1-بهداشت فردی2-شامپو های مخصوص       3-روغن بادام تلخ و...