منطقه 19 : برگزاری کلاس آموزشی مهارت های نه گفتن به کودکان در مدرسه شرافتی

منطقه ۱۹،  3970815002
 منطقه 19 : برگزاری کلاس آموزشی مهارت های نه گفتن به کودکان در مدرسه شرافتی

مدیر اداره سلامت منطقه 19 از برگزاری کلاس آموزشی مهارت های نه گفتن به کودکان در مدرسه شرافتی خبر داد :

به گزارش روابط عمومي اداره سلامت منطقه 19، به نقل از داداش زاده مدیر سلامت ،يكي از مواردي كه موجب پذيرش رفتار ناپسند از سوي افراد مي شود ، عدم قدرت نه در برابر درخواسته هايي است كه شخص با آن مواجه مي شود و با وجود اين كه عقلا و قلبا نمي پسندد اما آن را مي پذيرد ، بنابراين ضروري است تا با ايجاد مهارت نه گفتن در موارد لازم در افراد بالاخص از سنين كودكي ، آن ها را در اين مورد توانمند سازيم؛ در اين راستا خانه ي سلامت رسالت اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی با محوریت مهارت های نه گفتن در کودکان در مدرسه شرافتی کرده است .