منطقه 19 : برگزاری کارگاه آموزشی مهارت های ارتباطی والدین و فرزندان ویژه اعضای کانون مادر و کودک

منطقه ۱۹،  3970815001
منطقه 19 : برگزاری کارگاه آموزشی مهارت های ارتباطی والدین و فرزندان ویژه اعضای کانون مادر و کودک

مدیر اداره سلامت منطقه 19 از برگزاری کارگاه آموزشی مهارت های ارتباطی والدین و فرزندان ویژه اعضای کانون مادر و کودک در دولتخواه شمالی خبر داد :

اتوماسیون اداري شهرداري تهران >> ISTG SIMA

به گزارش روابط عمومي اداره سلامت منطقه ي 19 به نقل از داداش زاده مدیر سلامت منطقه ،مهارت های ارتباطی بین فردی و بین والدین و فرزندان از جمله مهارت های ضروری است که بی توجهی به آن می تواند درایجاد نسلی سرخورده و یا برعکس متهور اثرگذار باشد که در هرصورت هیچکدام از این دو خوب نیست براین اساس خانه ی سلامت دولتخواه شمالی اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی با محوریت مهارت های ارتباطی والدین و فرزندان در سرای محله کرده است .
وی افزود، در این کارگاه شرکت کنندگان با نکاتی پیرامون اهمیت و مؤلفه های دخیل بر یک ارتباط مؤثر آشنا شدند و پاسخ سؤالات خود را از کارشناس حاضر دریافت کردند .