کارگاه آموزشی آشنایی باتفکیک زباله

منطقه ۱۵،  3970813115
کارگاه آموزشی آشنایی باتفکیک زباله

 

درمهرماه خانه سلامت  ابوذر اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با تفکیک زباله درمدرسه شهدای گمنام ویژه اولیا نموده این برنامه با مشارکت محیط زیست ناحیه 2 انجام پذیرفت.دراین برنامه بیش از 200 نفر از اولیا این برنامه استفاده نمودند.