کارگاه آموزشی آشنایی با بازیافت

منطقه ۱۵،  3970813114
کارگاه آموزشی آشنایی با بازیافت

 

درمهرماه خانه سلامت  ابوذر اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با بازیافت درمدرسه شهدای گمنام ویژه دانش اموزان نموده این برنامه با مشارکت محیط زیست ناحیه 2 انجام پذیرفت.دراین برنامه بیش از 500 نفر از دانش آموزان از این برنامه استفاده نمودند.