منطقه ده: برگزاری ویژه برنامه های گفتگو در شهر

منطقه ۱۰،  3970806004
منطقه ده: برگزاری ویژه برنامه های گفتگو در شهر

ویژه برنامه گفتگو در شهر به مناسبت هفته ملی سلامت بانوان به مدت هفت روز با حضور کارشناسان، تسهیلگران و همکاری مشارکت سازمان های مردم نهاد در حوزه سلامت در بوستان تهرانی از تاریخ 97/7/24 الی 97/7/30 برگزار شد.

به گزارش روابط عموی شهرداری منطقه 10، به همت اداره سلامت ویژه برنامه گفتگو در شهر به مناسبت هفته ملی سلامت بانوان با هدف حفظ و ارتقاء سلامت زنان در ابعاد جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی در دوره های مختلف زندگی به مدت هفت روز با حضور کارشناسان، تسهیلگران و همکاری مشارکت سازمان های مردم نهاد در حوزه سلامت در بوستان تهرانی، برگزار شد.