منطقه ده: برگزاری همایش تغذیه سالم با محوریت اصلاح الگوی مصرف تخم مرغ

منطقه ۱۰،  3970729006
منطقه ده: برگزاری همایش تغذیه سالم با محوریت اصلاح الگوی مصرف تخم مرغ

همایش تغذیه سالم با محوریت اصلاح الگوی مصرف تخم مرغ در سالن جلسات شهید غنی پور با همکاری ستاد کشوری ترویج مصرف تخم مرغ توسط دکتر موسی زاده برگزار شد.

 به گزارش روابط عمومی شهردای منطقه 10 به همت اداره سلامت همایش تغذیه سالم با محوریت اصلاح الگوی مصرف تخم مرغ با هدف فرهنگ سازی در زمینه ترویج اصلاح الگوی مصرف تخم مرغ در سالن با همکاری ستاد کشوری ترویج مصرف تخم مرغ در سالن جلسات شهید غنی پور برگزار شد.