منطقه ده: تور گردشگری بازدید از موزه مینیاتوری به مناسبت هفته سالمند

منطقه ۱۰،  3970729004
منطقه ده: تور گردشگری بازدید از موزه مینیاتوری به مناسبت هفته سالمند

تور گردشگری بازدید از موزه مینیاتوری به مناسبت هفته سالمند توسط اداره سلامت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 10، به همت اداره سلامت تور گردشگری بازدید از موزه مینیاتوری ویژه مادر بزرگها به همراه نوه هایشان به مناسبت هفته سالمند با هدف هویت بخشی و بازآفرینی نقش سالمندان در جامعه و افزایش انگیزه و روحیه امید به زندگی در آنها، برگزار شد.