منطقه ده: برگزاری همایش تغذیه سالم با عنوان (باورهای و عادت های غذایی اشتباه و تاثیر آن بر سلامتی)

منطقه ۱۰،  3970708004
منطقه ده: برگزاری همایش تغذیه سالم با عنوان (باورهای و عادت های غذایی اشتباه و تاثیر آن بر سلامتی)

همایش تغذیه سالم با عنوان (باورهای و عادت های غذایی اشتباه و تاثیر آن بر سلامتی) با همکاری انجمن تغذیه ایران در سالن جلسات شهید غنی پور توسط سرکار خانم دکتر برلیانت بزرگمهر برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 10، به همت اداره سلامت همایش فصل تابستان با همکاری انجمن تغذیه ایران با عنوان (باورهای و عادت های غذایی اشتباه و تاثیر آن بر سلامتی) با هدف افزایش سطح آگاهی در خصوص عادت های غذایی اشتباه و حساس سازی شهروندان نسبت به سلامتی و خود مراقبتی در راستای پیشگیری از بیماری ها با حضور 120 نفر از اعضای کانون های اجتماع محور سلامت و پرسنل شهرداری منطقه 10 در سالن جلسات شهید غنی پور برگزار شد.