منطقه 6 : برگزاری پایش سلامت (قد و وزن)

منطقه ۶،  3970625008
منطقه 6 : برگزاری پایش سلامت (قد و وزن)

اداره سلامت منطقه 6 از برگزاری پایش سلامت (قد و وزن) در محله ساعی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره سلامت  منطقه 6 : خانه سلامت محله ساعی در تاریخ 2 اردیبهشت ماه بمناسبت هفته سلامت اقدام به برگزاری پایش سلامت (اندازه گیری قد و وزن) در خانه کودک ساعی نمود.