منطقه 6 : جشن عید قربان باحمایت از کودکان کار وآسیب دیده اجتماعی

منطقه ۶،  3970625007

خانه سلامت محله جمالزاده ازبرگزاری جشن عید قربان باحمایت از کودکان کار وآسیب دیده اجتماعی درطرح شادستان درتابستان در سرای محله جمالزاده خبرداد.

به گزارش روابط عمومی منطقه 6 : خانه سلامت محله جمالزاده اقدام به برگزاری جشن عید قربان با هدف حمایت از کودکان کار وآسیب دیده اجتماعی درطرح شادستان درتابستان با مشارکت خانه بهداشت فاضل 3 وکلینیک پارسیان در روز دو شنبه مورخ  29 مرداد ماه در سرای محله جمالزاده نمود.در این برنامه 45نفر از کودکانی که حضور داشتند مورد غربالگری پایش قد و وزن ،پدیکولز ،معاینه دهان ودندان ،معاینه بالینی ،شنوایی سنجی و... قرار گرفتند.