منطقه 6: معاینه وآموزش بهداشت دهان ودندان ویژه کودکان زیر6سال در سرای محله جمالزاده

منطقه ۶،  3970625006
منطقه 6: معاینه وآموزش بهداشت دهان ودندان ویژه  کودکان زیر6سال در سرای محله جمالزاده

سرای محله سنایی ازبرگزاری معاینه وآموزش بهداشت دهان ودندان ویژه کانون مادر و کودک خبرداد.

به گزارش روابط عمومی اداره سلامت منطقه 6 : خانه سلامت سرای محله جمالزاده اقدام به برگزاری معاینه وآموزش بهداشت دهان ودندان ویژه 40نفر از کودکان زیر6سال در سرای محله جمالزاده  نمود این برنامه با هدف پیشگیری از بیماری های دهان ودندان برگزار گردید.