منطقه 6 : برگزاری وتشخیص ناهنجاری اسکلتی واستخوانی وتشخیص اختلالات راه رفتن وانحرافات زانو و مچ پا

منطقه ۶،  3970625005
منطقه 6 :  برگزاری وتشخیص ناهنجاری اسکلتی واستخوانی وتشخیص اختلالات راه رفتن وانحرافات زانو و مچ پا

به همت خانه سلامت سرای محله جمالزاده پایش سلامت ویژه دانش آموزان دبستان پسرانه منتظری برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی اداره سلامت منطقه6   : خانه سلامت سرای محله ،  در راستای اجرای برنامه های ماهانه کانون مادر وکودک اقدام به بررسی صافی کف پا وتشخیص ناهنجاری اسکلتی واستخوانی وتشخیص اختلالات راه رفتن وانحرافات زانو و مچ پا ویژه 250 نفر از دانش آموزان وپرسنل دبستان پسرانه منتظری کرد.